Satış Sözleşmesi

Madde 1 Genel hususlar - Geçerlilik alanı

 1. Satış koşullarımızı sipariş veren ile olan şimdiki ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerlidir.
 2. Farklı, aykırı veya tamamlayıcı genel iş koşulları ancak geçerliliği yazılı biçimde açık ve net şekilde belirtildiği takdirde sözleşmenin parçası olur.
 3. Sipariş verenle yapılan sözleşmede bu genel iş koşullarına ilişkin münferit düzenlemeler tamamen veya kısmen geçersiz olursa, budan dolayı kalan düzenlemelerin geçerliliği etkilenmez. Kısmen ya da tamamen etkisi olan düzenlemenin yerine, sözleşmenin içeriğini genel olarak değiştirmemek kaydıyla ekonomik amacı etkisiz olan düzenlemeye en yakın olan bir düzenleme konacaktır.


Madde 2 Teklif - Teklif belgeleri

 1. Sözleşme tekliflerimiz bağlayıcı değildir.
 2. Siparişler yalnızca yazılı sipariş onayımız ile geçerli olur. Sözleşme kapsamında olan hizmetin kapsamı için sadece sipariş onayımız esas alınır. Sözlü yapılan mutabakatlar, kiminle yapılmış olursa olsun ancak yazılı onayımızla birlikte geçerlidir. Yazılı olma zorunluluğu vazgeçilmezdir ve karşılıklı anlayış kapsamında sözlü olarak ya da kati davranışlar da ortadan kaldırılamaz.
 3. Sipariş veren siparişi elektronik yolla yaparsa siparişi en kısa sürede onaylayacağız. Erişim onayı henüz bağlayıcı bir kabul anlamına gelmiyor. Tarafımızdan kapsamlı bilgi yükümlülükleri yapılması söz konusu değildir.
 4. Tekliflerimizde veya sipariş onaylarımızda esas alınan belgeler (örneğin şekiller, çizimler, ağırlık ve ölçü bilgileri gibi) başka bir şey belirtilmediği takdirde sadece yaklaşık verilerdir. Fiyat teklifleri, şekiller, çizimler, hesaplamalar ve diğer dokümanlarla ilgili telif hakları bize aittir. Bu belgeler sadece yazılı onayımızla üçüncü şahıslara verilebilir.


Madde 3 Fiyatlar - Ödeme koşulları

 1. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde fiyatlarımız "fabrika çıkış" fiyatlarıdır (ambalaj hariç).
 2. Yasal katma değer vergisi fiyatlarımıza dahil değildir. Katma değer vergisi, faturanın tahsis edildiği gün faturada yasal miktarda belirtilir.
 3. İskontoların düşülmesi için özel yazılı mutabakatlar gerekir. Verilen olası bir iskonto süresi fatura tarihinden itibaren geçerlidir. Satın alma bedeli herhangi bir kesinti olmadan şu şekilde ödenir: Sipariş onayı geldikten sonra en geç 10 gün içinde ödemenin 1/3'ü, satın alınan ürünün gönderime hazır olduğu belirtilen sonra en geç 10 gün içinde ödemenin 1/3'ü, kalan tutarın da fatura ulaştıktan sonra en geç 10 gün içinde. Bu süreler dolduktan sonra sipariş veren ödemeyi geciktirmiş olur.
 4. Sipariş veren ödemeyi geciktirdiğinde 09.06.1998 tarihli yasanın 1. maddesine göre %8 oranında gecikme faizi uygulama hakkına sahibiz. Gecikmeden dolayı daha fazla zarara maruz kalırsa, bu zararı tazmin etme hakkımız mevcuttur. Sipariş veren bize, ödemenin gecikmesinden dolayı zarar olmadığını veya çok az bir zarar olduğunu belgeleme hakkına sahiptir.
 5. Sipariş verenin karşı argümanları hukuki olarak ya da tarafımızdan kabul görmüşse sipariş veren telafi hakkını kullanabilir. Sipariş veren ayrıca karşı argümanı aynı sözleşmeye dayandığı sürece iade etmeme hakkını saklı tutar.


Madde 4 Teslimat süresi

 1. Bağlayıcı ya da bağlayıcı olmadan mutabık kalınan teslimat tarihleri veya süreleri yazılı olmalıdır.
 2. Sipariş onayının gönderilmesiyle mutabık kalınan teslimat süresi başlamış olur; bunun için sipariş veren temin etmesi gereken dokümanları, izinleri, onayları, teknik sorularla ilgili konuları öncesinden yapmış ve ödemenin yapılmış olması gerekir. Teslimat yükümlülüğümüze riayet edebilmemiz için sipariş veren kendi yükümlülüklerini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmelidir.
 3. Teslimat süresi dolana kadar ürün fabrikayı çıktığında veya gönderime hazır olduğu bildirilince teslimat süresine riayet edilmiştir.
 4. Fors majör kaynaklı ve teslimatımızı büyük oranda zorlaştıran veya imkansız hale getiren olaylardan (buna özellikle grev, resmi düzenlemeler, vs. dahildir; bunların tedarikçi ve alt tedarikçiler tarafında gerçekleşmesi de dahil tutulur) kaynaklanan teslimat ve hizmet gecikmelerden dolayı sorumlu tutulamayız; buna bağlayıcı tarihler ve süreler dahildir. Siparişi veya hizmeti engelin devam ettiği süre kadar makul bir tarihe atma veya henüz ifa edilmemiş kısımla ilgili kısmen veya tamamen geri çekilme hakkımız mevcuttur. Bu tip engellemelerin başlangıcı ve bitişi tarafımızdan sipariş verene en kısa sürede bildirilecektir.
 5. Kendi kontrolümüzde olan nedenlerden dolayı teslimatta gecikmeye neden olursak, sipariş veren her gecikme haftası için ürünün değerinin %0,5'i kadar bir gecikme tazminatı (ürün değerinin maksimum %5'i olabilir) talep etme hakkına sahiptir. Gecikme tazminatı için sipariş veren sipariş ettiği ürünü gecikme nedeniyle zamanında veya sözleşmeye uygun şekilde kullanamaması lazım. Zaten bizden kaynaklanan bir gecikme durumu söz konusu olduktan sonra sipariş veren bize cayma ihtarlı makul bir ek süre verirse ve buna rağmen teslimat bu ek süre dolduktan sonra gerçekleştirilmezse sipariş veren sözleşmeden cayabilir. Az önce bahsi geçen tazminatın dışında başka tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.
 6. Sipariş veren ürünü kabul etmede gecikirse veya yükümlülükleri ihlal ederse, oluşan hasarı ve olası ek masrafları talep etme hakkına sahibiz. Bu durumda beklenmedik bir imkansızlıkla veya satın alınan ürünün beklenmedik kötüleşmesiyle ilgili fiyat riski, sipariş verenin ürünü kabul etmede geciktiği an itibariyle sipariş verene geçer. Ürünün kabul edilmesi veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi için makul bir ek süre verme hakkına da sahibiz. Bu makul ek süre dolduktan sonra.
 7. teslim edilen ürünün mülkiyetini alma, oluşan zararları tazmin etme ve sipariş verene eşdeğer bir ürünü göndermeye ilişkin makul bir ek süre verme hakkına sahibiz.


Madde 5 Risk aktarımı - Ambalaj giderleri

 1. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde teslimatımız "fabrika teslimatıdır".
 2. Ambalajlar hiçbir şekilde geri alınmaz, sipariş veren ambalajın imha edilmesiyle kendi yükümlüdür.
 3. Sipariş veren istediği takdirde teslimatı onun istediği sigortayla (nakliye sigortası) sipariş verene fatura edeceğiz. Bu durumda gönderi nakliyeyi yapan kişiye verildikten sonra risk sipariş verene geçer. Sipariş verenin isteği doğrultusunda gönderi geciktirilirse, beklenmedik imkansızlık ve beklenmedik kötüleşmeyle ilgili risk sipariş verene geçer.


Madde 6 Yapısal değişiklikler

İstediğimiz zaman yapısal değişiklikler yapma hakkına sahibiz; ancak bu tip değişiklikleri teslim ettiğimiz ürünler üzerinde yapma zorunluluğumuz yoktur.


Madde 7 Kusur garantisi

 1. Sipariş verenin kusur garantisi için sipariş veren 377, 378 HGB maddelerine göre borçlu olduğu araştırma ve ihtar yükümlülüklerini düzgün şekilde yerine getirmelidir. Kusurun kendisi için, kusurun tespit edildiği tarih için ve kusurun zamanında bildirilmesi için tüm vakalarda sipariş verenin ispat etme yükümlülüğü bulunuyor.
 2. Satın alınan ürünle ilgili bizim sorumluluğumuzda olan bir kusur söz konusuysa, iyileştirme veya yedek parça temini konusunda seçimde özgürüz. İyileştirme tercih edilmesi durumunda iyileştirme için gerekli olan tüm işlemlerin (nakliye, yol, iş ve malzeme giderleri) masraflarını üstlenmek zorundayız; söz konusu masraflar teslim edilen ürünün ifa yerinden başka bir yere götürülmesinden dolayı artmış olmamalıdır.
 3. İyileştirme yapmaya veya yedek parça teminine hazır değilsek veya yapacak durumda değilsek, kontrolümüzde olan nedenlerden dolayı söz konusu işlemler gecikirse ya da iyileştirme veya yedek parça temini herhangi bir şekilde başarısız olursa, sipariş veren ücretin düşürülmesini veya sözleşmeden caymayı talep edebilir. İkinci iyileştirme denemesinden sonra bir iyileştirme işlemi ancak kusurun veya şartların türünden dolayı farklı bir şey ortaya çıkarsa başarısız kabul edilir. Özellikle küçük kusurlarda sipariş verenin sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Bir kusur nedeniyle yapılan iyileştirme başarısız olduktan sonra sipariş veren sözleşmeden caymayı seçerse, başka tazminat talep etme hakkı bulunmaz. İyileştirme başarısız olduktan sonra zarar tazminini seçerse makul haldeki ürün sipariş verende kalır. Zarar tazmini satın alma fiyatıyla kusurlu ürünün değeri arasındaki farkla sınırlıdır. Bu husus, sözleşmenin ihlali hileli şekilde yapılmışsa geçerli değildir.
 4. Teslim edilen ürünün kendisinde olmayan hasarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz; özellikle de kazanç kaybı veya sipariş verenin başka sermaye zararları için sorumluluk kabul etmiyoruz.
 5. Doğal aşınma, uygunsuz veya hatalı kullanım, sipariş verenin veya üçüncü şahısların hatalı çalıştırılması ve etkimizin dışında olan tüm sebepler için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz.
 6. Garanti süresi risk aktarımından sonra 12 aydır.


Madde 8 Sınırlı sorumluluk

 1. Hafif ihmalli ihlallerde sorumluluğumuz üründeki öngörülebilir, sözleşmelerde tipik olan, dolaysız ortalama hasarla sınırlı olur. Bu husus yasal temsilcilerimizin veya yardımcılarımızın hafif ihmalli ihlallerinde de geçerlidir. Önemsiz maddelerin hafif ihmalli ihlalleri için sorumluluk kabul etmiyoruz.
 2. Mevcut sınırlı sorumluluklar bizden kaynaklı yaralanmalar veya yaşam kaybı durumunda geçerlidir.
 3. Bir kusurdan dolayı sipariş verenin tazminat talepler risk aktarımından bir yıl sonra süresi geçmiş olur. Bu husus, bize hile iddiası yapıldığı durumlarda geçerli değildir. Sorumluluğumuz olmadığı veya sınırlı olduğu sürece bu husus çalışanlarımızın, temsilcilerimizin ve yardımcılarımızın kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.


Madde 9 Mülkiyet hakkının saklı tutulması

 1. İş ilişkisinden doğan tüm ödemeler eksiksiz şekilde tamamlanana kadar söz konusu ürünün mülkiyet hakkı bizde kalır.
 2. Sipariş veren, satın aldığı ürüne bakmak zorundadır. Bakım ve denetim çalışmaları yapılması zorunluysa, bunlar sipariş veren tarafından zamanında yapılmalıdır. Talep etmemiz durumunda sipariş veren teslim edilen ürünü yangına, su hasarlarına ve çalınmaya karşı yeterli miktarda sigorta yaptırmalıdır.
 3. İcra durumunda veya üçüncü şahısların müdahalelerde sipariş veren durumla ilgili bizi yazılı olarak en kısa zamanda bilgilendirmelidir. Üçüncü şahıs yasal ve mahkeme dışı giderleri Madde 771 ZPO uyarınca bize verecek durumda değilse, sipariş veren söz konusu tutardan sorumludur.
 4. Sipariş verenin sözleşmeye aykırı davranışlarda, ödemenin gecikmesi durumunda veya bu düzenlemeye ait 2. ve 3. maddenin ihlal edilmesi durumunda sözleşmeden cayma ve satın alınan nesneyi geri talep etme hakkımız mevcuttur.
 5. Sipariş veren, teslim edilen ürünü üçüncü şahıslara ancak iş ilişkisinden doğan tüm ücretler ödendikten sonra satabilir. Teslim edilen ürünün başka bir ürünle birleştirilmesi durumunda oluşan yeni ürünle ilgili birleştirme anında ürünün maddi değeri doğrultusunda mülkiyet hakkına sahip oluruz; bunun yanında oluşan söz konusu yeni ürün ancak sipariş veren iş ilişkisinden doğan tüm ücretleri ödedikten sonra başkasına satabilir. Sipariş veren ürünü sözleşmeye aykırı olarak üçüncü şahıslara satarsa, sipariş veren bu durumda ürünün kendi değeri kadar üçüncü şahıslardan olan alacağını bize devreder. Caymayı kabul ederiz. Sipariş veren bize en kısa sürede üçüncü şahsın adını ve adresini bildirecek ve cayılan ücretle ilgili bilgileri ve buna ait belgeleri bize vermeli veya bildirmelidir.
 6. Sipariş veren teslim ettiğimiz ürünü ne üçüncü şahıslara rehin verebilir, ne de üçüncü şahıslara teminat olarak kaydedebilir.


Madde 10 Nihai düzenlemeler

 1. Sipariş onayında farklı bir şey belirtilmediği takdirde şirket merkezimiz ifa yeridir.
 2. Federal Almanya Cumhuriyetinin yasaları geçerlidir. BM satın alma hakkının düzenlemeleri uygulanmaz.
 3. Sipariş veren satın almacıysa, kamunun tüzel kurumuysa ya da hukuki özel bir şirketse, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihlaller için yetkili mahkemeler şirket merkezimizin bulunduğu şehrin mahkemeleridir. Aynı husus, müşterinin Almanya'da yetkili mahkemesi yoksa veya davanın açıldığı an itibariyle ikametgahı bilinmiyorsa da geçerlidir.

Cards

© 2020 Güvenli Ödeme Formu Tüm Hakları Saklıdır.

Multicolor Red Green Yellow Blue Violet